Selectie; Lezingen

JONGERENCULTUURnOp 6 sept (17u) discussieren Dirk Pauwels, Renate Zentschnig, Maartje Schmidt en Sara Moermans over het enthousiasme waarmee de jeugdcultuur binnen de muren van het theater wordt gehaald. Betekent dit dat de jongerencultuur geen tegencultuur meer wil zijn? De voorzitter van dit debat is Mir Wermuth. Frascati, Nes 63, Amsterdam. Inl 020-6227860.

MOBILITEIT Bert van Meggelen, intendant van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 zal op 9 sept (20u30) zijn visie op Rotterdam 2001 laten horen. Daarnaast zal hij samen met socioloog Maarten Hajer spreken over 'Culturele mobiliteit'. Mensen worden in fysiek opzicht steeds mobieler, terwijl ze steeds minder bij machte zijn om de directe omgeving, de naaste buren, te begrijpen. Zaal de Unie, Mauritsweg 34, Rotterdam. Inl/Res 010-4333534.

ONDERWIJS 'Heimwee naar de HBS' is de titel van een debat over de veranderingen binnen de bovenbouw van Havo en VWO. Leerlingen moeten leren om zelfstandig te werken en hervormers menen dat dit vermogen hun succes bepaalt in de toekomstige kennissamenleving. Deelnemers zijn Clan Visser 't Hooft (vice-voorzitter procesmanagement Voortgezet Onderwijs), Dorien Pessers (columniste Volkskrant), Jan Dirk Imelman (hoogleraar pedagogiek) en Ralf Bodelier (die uit onvrede met de ontwikkelingen ontslag nam bij een HBO-instelling). Het debat is onder leiding van Jan Tromp (de Volkskrant). De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10. Inl/Res 020-5535100.

ROOTS Paul Pourveur, Nadine Lavern, Dave Schwab, Jan Ritsema en Anil Ramdas discussiëren 4 sept (22u30) onder voorzitterschap van Chris Keulemans over het verleden en het heden. In hoeverre bepaalt ons verleden wat en wie we nu zijn? Frascati, Nes 63, Amsterdam. Inl 020-6227860.

TEXTIELSCHATTEN Op 6 sept verzorgt Linda Hanssen, cultureel antropoloog en textielspecialiste Museum voor Volkenkunde Rotterdam, een lezing over de textielhistorie van de joodse gemeenschappen in Centraal-Azië. Speciale aandacht zal worden besteed aan de positie van de maker en de drager van deze textielen. Joods Historisch Museum, Jonas Daniël Meijerplein 2-4. Inl 020-6269945

WERELDBEELDEN In zijn boek 'Schepping en evolutie: poging tot synthese' schetst prof dr S.L. Bonting de wenselijkheid van verzoening tussen geloof en wetenschap. Deze wereldbeelden staan niet haaks op elkaar, er zijn positieve verbanden. Het tweede deel van deze lezing vindt plaats op 9 sept (19u30). Kinderhuissingel 76-78, Haarlem. Inl 023-5291382.