Raad: steun voor beleid Gay Games

AMSTERDAM, 3 SEPT. De Amsterdamse gemeenteraad is gisteren unaniem akkoord gegaan met het overbruggingskrediet van vijf miljoen gulden dat wethouder Groen (Financiën en Sport) beschikbaar heeft gesteld voor het redden van de Gay Games.

Tijdens de raadsvergadering uitte Groen zijn woede over de stap van de bewindvoerders van de Gay Games om een faillisement aan te vragen. Daardoor wordt zijn voorstel gedwarsboomd om - binnen het overbruggingskrediet - een bedrag uit te trekken voor het aflossen van schulden aan kleine crediteuren en vrijwilligers. “Opdat zij die hun nek hebben uitgestoken niet onevenredig worden getroffen”, aldus Groen. Groen heeft “met diepe emotie” kennis genomen van de bedreiging aan het adres van de sportcoördinator bodybuilden van de Gay Games door een schuldeiser.

De wethouder wilde een onafhankelijk onderzoek naar de financiële voorgeschiedenis van de Gay Games, inclusief de rol van accountant KPMG. De faillisementsaanvraag dwarsboomt dit volgens Groen: “We zijn nu in een heel andere juridische fase beland. Curatoren hebben maar een taak: de zaak zo snel mogelijk liquideren.”

De gemeenteraad verwierp de beschuldiging van de bewindvoerders van de Gay Games dat de gemeente Amsterdam met het overbruggingskrediet crediteuren heeft misleid. De stichting Gay Games heeft van de vijf miljoen gulden overbruggingskrediet 2,6 miljoen gulden gebruikt. Het restant geeft het college niet automatisch aan crediteuren. Dit is volgens de raad geheel conform de afspraken.