OPLEIDINGEN

Wie in een bibliotheek wil werken, kan kiezen uit talloze gerichte opleidingen op alle niveaus. GO, de Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor Archief, Bibliotheek, Documentatie en Informatieverwerking, geeft cursussen, modulen en workshops zoals DIS (Digitale Informatie Systemen), archiefbeheer en bibliotheekbeheer.

Oriëntatie Om tot de basisopleiding te worden toegelaten is enige ervaring in het bibliotheekwezen vereist. Als alternatief kan echter de Oriëntatiecursus worden gevolgd. In veertien weken komen onder meer aan bod: documentenkennis, informatiebemiddeling en bibliotheekorganisatie. De cursist loopt bovendien zes weken stage. Mavo met een vreemde taal en Nederlands op D-niveau is vereist. Kosten: circa ƒ 1.700,-.

Basisopleiding De Basisopleiding voor Bibliotheken GO-A leidt op tot bibliotheekmedewerker en legt tevens de basis voor vervolgcursussen en specialisatiemodulen. Toelatingseisen: Mavo met een vreemde taal en Nederlands op D-niveau of een gelijkwaardige opleiding en enige ervaring met het bibliotheekwezen dan wel een studieverklaring van de Oriëntatiecursus bibliotheken. Kosten: 3.925 gulden (inclusief examengeld) of per losse module 1.225 gulden. Er is een dagcursus en een middag/ avond-variant. Het is mogelijk de opleiding binnen een jaar af te ronden.

Workshops Voor hen die reeds werkzaam zijn in het bibliotheekwezen zijn er korte cursussen en workshops die inspelen op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Internet. Informatie over de mogelijkheden: GO, Celebesstraat 89 2585 TG Den Haag, (070) 3 51 23 80 of op Internet www.stichting-go.nl

Universiteit De Universiteit van Amsterdam heeft een postpropedeuse-studie Boek- en informatiewetenschap. Aandachtspunten: de informatieketen, informatiebeheer en actuele ontwikkelingen zoals de digitale bibliotheek. Er zijn drie afstudeerrichtingen: boekwetenschap, documentaire informatiewetenschap of archiefwetenschap. Toelating mogelijk na afronding van elke willekeurige WO-propedeuse. De studie duurt twee jaar voor hen die een HBO-opleiding Informatiedienstverlening en -management hebben gevolgd.

Inlichtingen: (020) 5 25 22 94 of per email bai@hum.uva.nl

Hogeschool De HBO- opleiding is te volgen in Deventer, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht en Tilburg. Na een algemene propedeuse kiest de student voor een specialisatie, zoals documentaire, informatiekunde of bibliotheekmanagement. De studie is ook in deeltijd te volgen.

De opleiding bereidt studenten voor op een baan in het bibliotheekwezen, maar ook op scholen of in het bedrijfsleven liggen mogelijkheden. Gewenste vooropleiding: Havo of MBO.

Informatie:

Haagse Hogeschool, (070) 4 45 81 23.

Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, (050) 5 95 29 30.

Hogeschool Maastricht, (043) 3 46 66 10.

Hogeschool Brabant, (013) 4 63 52 50.

Hogeschool van Amsterdam, (020) 5 70 25 25.

Hogeschool IJsselland, (0570) 66 37 37.