Nieuw

Een van de meest geavanceerde bibliotheken van Nederland bevindt zich in Eindhoven. Philips Corporate Design heeft geld gestoken in de openbare bibliotheek om nieuw technologisch vernuft te kunnen testen. De elektronicagigant heeft ook zijn voormalige fabriek 'de Witte Dame' ter beschikking gesteld.

Daar huizen ook de Akademie Industriële Vormgeving, het European Design Centre en Philips Corporate Design zelf. Het idee van de architect was van de bibliotheek een open huis te maken: toegankelijk, simpel en direct. Gebruikers, zo bleek al snel, vinden vooral het gemak belangrijk; hun zoektocht naar informatie moet tot een minimum beperkt worden. Een beetje assistentie is daarbij welkom. Het bibliotheekpersoneel is het daar eigenlijk wel mee eens: administratief werk kan zo mooi worden omzeild. Een van de opvallendste attributen in de Witte Dame is de futuristische infowall bij de ingang van de bibliotheek, die 'ontwaakt' zodra er een bezoeker in de buurt komt. Wie tijd over heeft, klikt door de speelse browsing zone - de 3D-variant van een catalogus. Vaste bezoekers krijgen een smartcard die bijhoudt welke boeken ze lezen en waar hun voorkeur naar uitgaat. Speciaal voor kinderen is er een 'associatiescherm', dat bijvoorbeeld plaatjes van dolfijnen automatisch koppelt aan plaatjes van andere zwemmende zoogdieren.

ORGANISATIES

Stichting FOBID Federatie Organisaties Bibliotheek- Informatie- en Dokumentatiewezen. Streeft uitwisseling na van ervaring en kennis tussen diverse bibliotheken. Houdt zich verder bezig met opleidingen voor personeel. Postbus 43300, 2504 AH Den Haag, (070) 3 09 05 00.

Stichting en Vereniging NBLC Centrum voor openbare bibliotheken. Biedt vele diensten aan, zoals wisselcollecties voor migranten en boeken voor moeilijklezenden. De bibliotheek van de vereniging heeft vakliteratuur over bibliotheken. Postbus 43300, 2504 AH Den Haag, (070) 3 09 05 00.

Samenwerkingsverband NBC Nederlands Bibliografisch Centrum. Bevordert samenwerking tussen bibliotheken, uitgevers en boekverkopers. Heeft uitgebreid archief over de Nederlandse bibliografie. KB, postbus 90407, 2509 LK, Den Haag, (070) 3 14 09 11.

VAKBLADEN

Informatie Professional Tijdschrift voor iedereen die betrokken is bij het bibliotheek- en informatiewezen. Met product- en boekbesprekingen, signalering van (technologische) ontwikkelingen en trends. Verschijnt 11 maal per jaar. Jaarabonnement: 120 gulden (exclusief BTW), losse nummers 15 gulden. Informatie: Uitgeverij Cramwinkel, Herengracht 416, 1017 BL, Amsterdam (020) 4 27 65 13

Bibliotheek Blad Vakblad voor bibliotheekpersoneel, maar ook voor hen die werk zoeken in de branche. Met veel personeelsadvertenties, interviews en meldingen van conferenties en lezingen. Verschijnt tweewekelijks en kost 177 gulden (exclusief BTW) voor een jaar. Losse nummers kosten 19,58 gulden. Inlichtingen: Postbus 43300, 2504 AH, Den Haag, of bij de uitgeverij van NBLC, (070) 3 09 03 82.