Mogelijk lagere prijzen; Monopolie apotheken doorbroken

DEN HAAG, 3 SEPT. Ziekenhuisapothekers mogen ook medicijnen gaan leveren aan patiënten buiten het ziekenhuis. Dit was tot dusver grotendeels voorbehouden aan 'gewone' apothekers en aan huisartsen met een eigen apotheek. Naar verwachting zullen de prijzen van medicijnen hierdoor dalen of minder sterk stijgen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met het wetsvoorstel dat het Kamerlid Oudkerk (PvdA) vorig jaar indiende. Aanleiding was een gerechtelijke uitspraak waarin het een ziekenhuis werd verboden medicijnen te leveren aan patiënten in een naburig klein verpleeghuis. Het verpleeghuis wilde dit omdat de ziekenhuisapotheker de geneesmiddelen goedkoper kon leveren dan de plaatselijke apotheker. Deze tekende met succes bij de rechter bezwaar aan tegen de ontheffing van het geldende wettelijke verbod dat minister Borst (Volksgezondheid) de betrokken ziekenhuisapotheker had verleend.

Het wetsvoorstel van Oudkerk, dat de wijziging van één van de artikelen van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening beoogt, maakt het ziekenhuisapothekers mogelijk om aan verpleeghuizen met minder dan driehonderd bedden medicijnen te leveren. Dat geldt ook voor verzorgingshuizen en psychiatrische inrichtingen. Daarnaast mogen ze ook aan individuele patiënten, die niet in het ziekenhuis verblijven, geneesmiddelen verstrekken. Dit zal, zo wordt verwacht, als eerste gebeuren bij patiënten die in de polikliniek een geneesmiddel krijgen voorgeschreven.

De wetswijziging doorbreekt overigens niet alleen de monopolie-positie van de 'stadsapotheker' maar ook die van de ziekenhuisapotheker. De stadsapotheker mag straks ook medicijnen gaan leveren aan grotere instellingen. Uitgangspunt voor die keuze moet volgens Oudkerk zijn wie de medicijnen tegen de laagste prijs kan leveren. Hij verwacht dat dit in de meeste gevallen de ziekenhuisapotheker zal zijn, omdat deze in de regel de hoogste korting kan bedingen.

De mogelijkheid voor de ziekenhuisapotheker om ook aan patiënten buiten het ziekenhuis te gaan leveren, is een van de voorstellen in het regeerakkoord om de stijgende medicijnkosten te beteugelen. In een notitie hebben ambtenaren berekend dat alleen al het verstrekken van geneesmiddelen aan poliklinische patiënten door de ziekenhuisapotheker in 2002 driehonderd miljoen gulden oplevert.