Kamer: te weinig geld rechtspraak

DEN HAAG, 3 SEPT. De Tweede Kamer is bang dat het kabinet te weinig geld uittrekt om de rechtspraak te moderniseren. Dit bedrag valt aanmerkelijk lager uit dan de commissie-Leemhuis, die hierover vorig jaar adviseerde, nodig vindt. De commissie berekende dat om de zittende magistratuur doelmatiger en toegankelijker voor de burger te laten werken jaarlijks 300 miljoen gulden extra nodig is. Verder zou eenmalig 170 miljoen gulden nodig zijn. In het regeerakkoord is een bedrag afgesproken van jaarlijks 130 miljoen tot 2002. (ANP)