Haarlemmers

Naam: Ab van der Steur (60)

Bibliotheek: privéverzameling in Haarlem

Beroep: Eigenaar kledingbedrijf en antiquariaat

“Ik heb ongeveer 25.000 boeken in mijn huis. Ongeveer de helft van de collectie heeft betrekking op Haarlem en het dorp Warmond. Andere verzamelingen betreffen genealogie, publicaties van het Haarlems dichtgemeenschap Democriet, reizen van buitenlanders door Nederland en sodomie in de achttiende eeuw. Daarnaast heb ik een verzameling van enkele honderdduizenden portretprenten.

“Ik ben op mijn vijftiende begonnen. Ik las erg veel. In plaats van de vereiste dertig boeken had ik ongeveer honderd werken op mijn boekenlijst staan, waaronder het complete werk van Bordewijk. Die boeken wil je dan ook zelf hebben en dat is me op een of twee na ook gelukt toen ik eindexamen deed.

“De interesse voor Haarlem is voortgekomen uit genealogisch onderzoek. De familie van mijn vader komt uit Haarlem en van mijn moeders zijde uit Warmond. Beide families speelden een rol in de gemeenschap. Zo was mijn bedbedovergrootvader min of meer berucht omdat hij tegen de Fransen was, hij zou er eentje een oor hebben afgedraaid.

“Ik verzamel boeken omdat ik er iets mee wil kunnen doen. Zo schrijf ik bibliografieën, publiceer ik artikelen en leen ik ook wel eens boeken uit voor een tentoonstelling.

“Verzamelen is wel tijdrovend. Je moet het alleen maar doen als je een bepaalde bezetenheid hebt. Ik heb geen goede vakantie als ik niet minimaal met enige tientallen boeken terugkom. Maar goed, ik heb ook geen behoefte om lang op vakantie te gaan. Ik ben één keer drie weken weggegaan. Daarna was mijn achterstand zo groot, dat doe ik nooit meer.”

    • Tijn Kramer