Gedragscode voor onkostenregeling europarlemtariërs

BRUSSEL, 3 SEPT. De PvdA-delegatie in het Europees Parlement heeft een gedragscode ingevoerd voor de onkostenvergoeding van europarlementariërs. De afgevaardigden mogen enkel vergoedingen voor dag- en reiskosten innen voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Alles wat ze meer ontvangen, moeten ze afdragen aan de Anne Vondelingstichting. Jaarlijks controleert een accountant hun declaraties. De PvdA'ers mogen ook niet deelnemen aan een pensioenregeling van het parlement.