Eindredacteuren

In 'Zeggen en Schrijven' (NRC Handelsblad, 31 augustus) windt Liesbeth Koenen zich op over 'verharende' eindredacteuren, die 'hem' vervangen door 'haar' in zinnen als: 'de werkelijkheid en hoe we hem manipuleren.' Vervolgens kondigt zij aan 'uit te leggen waarom zij gelijk heeft'. Die uitleg ziet er op het eerste gezicht heel aardig uit, maar zij vergeet de lezer.

Een artikel is in de eerste plaats bedoeld voor de lezer. In de praktijk blijkt steeds dat lezers worden afgeleid van de inhoud van de tekst door de verwijswoorden 'hij/zij' en 'hem/haar', als die niet op personen (of desnoods dieren) slaan. Bij het lezen van een zin als 'de Emancipatieraad heeft haar standpunt gewijzigd', denkt de ene helft van de lezers (terecht): maar Emancipatieraad is toch mannelijk? Een eindredacteur die 'haar' zou vervangen door 'zijn' kan er gevoeglijk van uitgaan dat de andere helft van de lezers (ten onrechte) denkt: Emancipatieraad is toch vrouwelijk? Kortom, je kunt het niet goed doen, tenzij je bereid bent dergelijke verwijzingen te vermijden.

    • Corriejanne Timmers