CNN vanaf vanavond niet meer te zien via Amsterdamse kabel

AMSTERDAM, 3 SEPT. CNN verdwijnt vanavond van de Amsterdamse kabel. A2000 is niet akkoord gegaan met een compromisvoorstel van mediawethouder J. van der Giessen.

Dit betekent dat het contract met A2000 en de gemeente Amsterdam voorlopig niet wordt opengebroken en A2000 vasthoudt aan betaling door alle commerciële zenders van 725.000 gulden per jaar. CNN vindt dit bedrag “disproportioneel en onacceptabel” en is volgens een woordvoerder niet bereid te betalen. “Als er geen verandering komt in het tarief van A2000, zullen wij vanavond van de kabel gaan”, aldus de woordvoerder van CNN.

Het voorstel van Van der Giessen hield in dat A2000 in het laatste kwartaal van dit jaar een tariefsverhoging voor de abonnees mag doorvoeren, als uit een accountsonderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is voor de exploitatie van het kabelbedrijf. Voorwaarde daarbij was dat het huidige aanbod van 26 zenders blijft bestaan.

Een maatschappelijk debat moet verder uitwijzen wat de wensen van de burger zijn en wat in de toekomst een voor iedereen bevredigende oplossing is. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel.

A2000 gaat weliswaar akkoord met het accountantsonderzoek, maar wil dat de gemeente instemt met hun plan om binnen twaalf maanden te komen tot een basispakket van vijftien zenders. Elke abonnee krijgt dan de beschikking over een digitale decoder waarmee hij tegen betaling diverse pluspakketten kan ontvangen.

A2000 heeft zich door de Consumentenbond laten overtuigen dat in zo'n basispakket ook commerciële zenders als RTL4, RTL5 en SBS6 opgenomen moeten worden. Deze zenders hoeven dan niet te betalen voor doorgifte.

Volgens A2000 is dit de “enige structurele oplossing voor de toekomst”, maar de gemeente wil eerst de uitkomst van het maatschappelijk debat afwachten. De Consumentenbond is nu “zwaar teleurgesteld in de weigerachtige houding van A2000”. Dit heeft tot gevolg dat het contract tussen gemeente en A2000 voorlopig niet wordt opengebroken en het niet mogelijk is om doorgifte van CNN veilig te stellen.