CDA wil WAO weer hervormen

DEN HAAG, 3 SEPT. Het CDA wil de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) hervormen. De grootste oppositiepartij wil dat arbeidsongeschikten op termijn weer voor de volledige duur van hun uitkering kunnen rekenen op zeventig procent van het laatst verdiende loon. Nu hangt de duur van de WAO-uitkering onder meer af van het arbeidsverleden.

“Einddoel moet zijn de afschaffing van de prijsmaatregel Lubbers/Brinkman uit 1993”, aldus CDA-leider De Hoop Scheffer in een toelichting. Door de WAO-uitkering-oude stijl in ere te herstellen, kan de aanvullende verzekering (voor de zogenoemde WAO-hiaat) die veel werknemers nu hebben, komen te vervallen, aldus de CDA-voorman. Voordat het zover is, moeten de sociale partners volledig verantwoordelijk worden gemaakt voor de uitvoering van de sociale zekerheid, en zal het aantal WAO'ers (nu zo'n 880.000) drastisch omlaag moeten, aldus de CDA-leider.

De regeringsfracties reageren verdeeld. PvdA-Kamerlid J. Smits noemt verbetering van de WAO-uitkering “een mogelijke keuze, maar dat moet dan ook gelden voor andere uitkeringsgerechtigden die niet meer aan het werk kunnen komen”. Ze is het eens met het CDA dat daarvoor eerst het aantal WAO'ers flink zal moeten dalen. G. Wilders (VVD) wijst het plan af. “Het verleden heeft aangetoond dat uitgerekend de sociale partners de WAO uit de hand hebben laten lopen. Het CDA wil die situatie kennelijk terug.”

Pagina 3: Einde bami-akkoord

Het CDA-voorstel is opmerkelijk omdat de partij hiermee afstand neemt van het zogenoemde bami-akkoord van Bergschenhoek, januari 1993. Deze ingreep in de WAO deed destijds de coalitie van PvdA en CDA op zijn grondvesten schudden. Hoewel De Hoop Scheffer de ingreep nog steeds, gezien de omstandigheden van destijds, gerechtvaardigd acht, constateert hij tevens dat vijf jaar later de gehoopte effecten van de bezuiniging zijn weggeëbd.

Het aantal WAO'ers loopt weer op. Bovendien verwacht hij dat als de economische groei straks toch tegenvalt, het aantal WAO'ers verder groeit als bedrijven moeten bezuinigen. De Hoop Scheffer ziet niets in de paarse plannen om de groei van het aantal WAO'ers te beteugelen. Een nieuwe herkeuring van arbeidsongeschikten zoals paars wil, heeft volgens hem nauwelijks zin. “Er is in het verleden heel veel herkeurd. De grenzen daarvan komen in zicht.” En het paarse plan voor 150 centra voor werk en inkomen (CWI's) die allerlei bestanden koppelen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan een baan te helpen, noemt hij “grenzeloos bureaucratisch en duur”.

Alleen door de sociale partners veel meer bij de uitvoering van de sociale zekerheid te betrekken dan Paars wil, kan de groei in de WAO worden afgebogen, verwacht De Hoop Scheffer. Door de sociale partners volledig verantwoordelijk te maken, en openbaar toezicht (van het CTSV) te handhaven, worden kwalijke effecten uit het verleden waarop de VVD doelt, voorkomen, aldus De Hoop Scheffer.

    • Kees Versteegh