Vuurdoop in Tweede Kamer voor minister Netelenbos; 'Chip tegen fietsendiefstal'

De Tweede Kamer sprak gisteren met de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, Netelenbos, over het ondergeschoven kindje van de transportwereld, de fiets.

DEN HAAG, 2 SEPT. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren haar vuurdoop in de Tweede Kamer ondergaan met een debat over de positie van een bij uitstek Nederlands vervoersmiddel: de fiets.

SGP-woordvoerder Van den Berg stelde verheugd vast dat het een gunstig teken was dat uitgerekend dit vaak onderschatte onderwerp op de agenda stond bij het debuut van Netelenbos.

Erg lastig maakten de leden van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat het de minister niet. De meesten waren goed te spreken over de pogingen van het kabinet de automobilist uit zijn auto te krijgen. Wel wezen ze erop dat het aantal met de auto gereden kilometers nog altijd sneller toeneemt dan de per fiets afgelegde afstanden.

Eensgezind waren de leden voorts in hun somberheid omtrent de toestand van de fietsenstallingen, waardoor veel burgers toch maar liever voor de auto kiezen. Zowel bij stations als bij bushaltes en winkelcentra zijn de voorzieningen gebrekkig. Vaak zijn stallingen lastig te bereiken en weinig klantvriendelijk. Sommige stationsstallingen zijn volgens D66-woordvoerster Giskes zo lang dat je bij wijze van spreken rolschaatsen nodig hebt om je fiets op te halen. Netelenbos zelf was het daar volmondig mee eens en memoreerde dat ze vroeger als Kamerlid vaak haar hoofd had gestoten in de krappe stalling van Hoofddorp.

Daarnaast toonde de Kamer zich bezorgd over de duizelingwekkend vele fietsen die jaarlijks worden gestolen. Dat zijn er per jaar zo'n 600.000 tot 700.000. Netelenbos liet weten dat een stuurgroep op het ogenblik onderzoekt of fietsen wellicht kunnen worden uitgerust met een chip, waardoor ze ook na diefstal zouden kunnen worden opgespoord. Dat is echter een kostbare operatie, waarmee tientallen miljoenen guldens zijn gemoeid.

Het is nog niet duidelijk wie de kosten daarvan zou moeten dragen. Als het aan Netelenbos ligt, zullen ook de fietsfabrikanten moeten meebetalen aan de invoering ervan. Ze wil ook haar collega's van Justitie en Binnenlandse Zaken bij het overleg hierover inschakelen. Eind dit jaar zal de stuurgroep haar conclusies presenteren.

De nieuwe minister voelde er niet voor het rijk een grotere rol te laten spelen bij de uitvoering van het fietsbeleid. Die ligt nu grotendeels in handen van provinciale en gemeentelijke overheden, die dat volgens haar over het algemeen met veel inzet doen. Ze wees erop dat de lagere overheden eigener beweging een veelvoud besteden aan fietsfaciliteiten van de vijftig tot zestig miljoen die het rijk hieraan bijdraagt. Wel wil de nieuwe minister het fietsbeleid van de gemeenten nauwgezetter dan voorheen in de gaten houden.

Ook gaf Netelenbos toe dat er nog een bedrag van 292 miljoen gulden moet worden gevonden om de komende zeven jaar nieuwe belangrijke investeringen voor fietspaden en andere fietsfaciliteiten te kunnen realisren.