Vlamingen boos over oproep tot tolerantie

BRUSSEL, 2 SEPT. Toon wat meer tolerantie, anders valt België uiteen. Die oproep, vooral gericht aan Vlaanderen, deed gisteren de Zwitser Dumeni Columberg. In opdracht van de Raad van Europa onderzocht Columberg eventuele discriminatie van Franstaligen in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel. Zijn vorige week uitgelekte rapport veroorzaakte zulke heftige reacties dat de vloeiend Frans sprekende Columberg gisteren in Brussel een persconferentie belegde waarin hij nog eens uitlegde wat hij bedoelde - “in het Duits, om neutraal te zijn”.

Discriminatie van Franstaligen is volgens Columberg misschien wat te sterk uitgedrukt, maar de Vlaamse overheid zou wel toleranter moeten zijn bij de toekenning van faciliteiten aan Franstaligen. Hij reageert daarmee op een brief van de Vlaamse minister van Sociale Zaken, Leo Peeters, die zich stoort aan het oprukkende Frans in de randgemeenten. Peeters bestempelde het rapport van Columberg als “absurd”.

De Zwitser stelt onder meer voor een referendum te organiseren in de Vlaamse randgemeenten over aansluiting bij Brussel. Die 'aanhechting' wil Vlaanderen juist voorkomen. Columberg roept de Franstaligen in de randgemeenten wel op te integreren, bijvoorbeeld door hun kennis van het Nederlands bij te spijkeren. Ook stelt hij een nationaal referendum voor over de invoering van tweetaligheid in België.

Woedend reageerden Vlaamse politici, tot verrassing van Columberg die zich had “ingespannen zeer terughoudend te zijn”. Volgens de Vlaamse minister-president, Luc Van den Brande, heeft de Zwitser niets begrepen van 170 jaar Belgische geschiedenis. De voorzitter van de Christelijke Volkspartij, Marc van Peel, noemde Columbergs voorstellen even belachelijk als een verzoek aan Zwitsers om de Alpen te verwijderen opdat hun onderlinge communicatie verbetert.

In Wallonië is het rapport met gejuich ontvangen, vooral wegens het voorstel voor een referendum over aansluiting van de randgemeenten bij Brussel. “Als België geen gezichtsverlies wil lijden, zal het Columbergs aanbevelingen moeten opvolgen”, meent de minister-president van de Franse gemeenschap, Laurette Onkelinx.