Schuldeiser bedreigt chef bodybuilder Gay Games

AMSTERDAM, 2 SEPT. De sportcoördinator bodybuilding van de Stichting Gay Games H. Renders is bedreigd door een schuldeiser. “Per fax heeft hij me laten weten dat, als het geld niet voor 15 september is overgemaakt, hij het wel even bij me thuis komt halen”, zegt Renders.

Renders wil niet zeggen wie de fax heeft verstuurd, maar neemt de bedreiging serieus en wil om politiebescherming vragen. “Wie zegt mij dat hij niet een aantal bodybuilders organiseert om dat geld ook daadwerkelijk te komen halen?” De schuldeiser krijgt van de Gay Games nog een bedrag van tweeduizend gulden.

Renders wil op korte termijn een onderhoud met wethouder Groen (financiën en sport) over de afwikkeling van eventuele betalingen. “Ik ben bang dat grote schuldeisers als eerste aan bod zullen komen, omdat die de weg wel weten.”

Volgens Renders moet bij de afwikkeling van het faillissement niet alleen worden gekeken naar financiële belangen, maar ook naar ideologische belangen.

“De bodybuilderswereld staat van nature niet erg open voor homoseksualiteit. Welke heteroseksuele bodybuilder krijg je bereid voor een optreden bij de Gay Games? Nu zijn ze zo ver gekomen en dan gebeurt er dit. Dit keert zich als een boemerang tegen de homobeweging.”

Voor Renders' onderdeel zijn de schuldeisers vooral juryleden van de Nederlandse Bodybuilders Bond en bodybuilders die een gastoptreden hebben verzorgd.

Renders voelt zich ook persoonlijk geschaad. “Ik ben door bodybuilders uitgejouwd toen ik bij een wedstrijd een vooraankondiging voor de Gay Games deed, maar na afloop kreeg ik een hartelijk applaus. Ik heb mijn nek ver uitgestoken, maar nu ben ik mijn geloofwaardigheid in die wereld kwijtgeraakt. Mijn naam en faam is te grabbel gegooid.”

    • Monique Snoeijen