RIVM tegen bezuinigingen

BILTHOVEN, 2 SEPT. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven vindt nieuwe bezuinigingen die het kabinet oplegt, onaanvaardbaar. Door de maatregelen zullen naar schatting 110 van de 1200 arbeidsplaatsen verloren gaan en zal de onderzoekscapaciteit van het instituut afnemen. Het RIVM vindt de bezuinigingen onbegrijpelijk, omdat het kabinet zegt de kwaliteit van gezondheidszorg en milieu te willen verbeteren. (ANP)