Peper: referendum over burgemeester

DEN HAAG, 2 SEPT. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) wil dat het kabinet snel besluit een referendum in te voeren waarin de bevolking zich kan uitspreken over burgemeesterskandidaten. Hij vindt het niet nodig dat wordt gewacht op het advies van een staatscommissie die moet nagaan of een rechtstreeks gekozen burgemeester haalbaar is.

Peper stelt het kabinet vrijdag voor om af te zien van zo'n advies en meteen een wijziging van de Gemeentewet voor te bereiden zodat deze op korte termijn aan de Raad van State en aan het parlement kan worden voorgelegd. Volgens de bewindsman duurt ook dan de procedure overigens te lang om al in Rotterdam, waar sinds het vertrek van Peper naar het kabinet de post van burgemeester vacant is, een referendum over zijn opvolger te houden.

Het kabinet is verdeeld over de procedure die door Peper wordt voorgesteld. De VVD-ministers, maar ook minister-president Kok, willen dat de staatscommissie - die in het regeerakkoord is aangekondigd en nog moet worden ingesteld - ook over een eventuele volksraadpleging advies uitbrengt. Zo'n referendum is een door D66 en een deel van de PvdA bepleite tussenstap op weg naar de gekozen burgemeester. Volgens het regeerakkoord moet het kabinet bepalen of het direct met een wijzigingsvoorstel komt dan wel dat het ook over het referendum een advies aan de staatscommissie vraagt.

Kok zei in de Tweede Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring dat, als het kabinet de staatscommissie wil horen, het zal vragen om een apart advies zodat daar niet op hoeft te worden gewacht tot de commissie klaar is met haar volledige opdracht. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de commissie voor 1 januari 2000 haar werk af moet hebben.