Machtsconcentratie in media onder de loep

AMSTERDAM, 2 SEPT. De voorzitter van de Raad voor Cultuur, J. Jessurun, gaat een adviescommissie leiden die onderzoek zal doen naar machtsconcentraties in de media. R. van der Ploeg, de nieuwe staatssecretaris voor media, heeft dat vanochtend bekendgemaakt.

Om het onderzoek is vorig jaar al gevraagd door de Tweede Kamer, die een beter inzicht wil in de eigendomsverhoudingen bij kranten-, radio- en televisieconcerns. De commissie gaat onderzoeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de pluriformiteit van de Nederlandse media wordt aangetast doordat te veel dagbladen en tv-stations in handen zijn van een enkele eigenaar. Van der Ploeg heeft verder gekozen voor deskundigen op allerlei gebieden die de media raken: prof. H.W. de Jong is expert op het gebied van mededingingsvraagstukken, prof.mr. H.J. de Ru, lid van de raad voor Verkeer en Waterstaat, heeft zich veel beziggehouden met telecommunicatie, prof.mr. P.J. Slot (Europees recht), en prof.ir. H. Molenaar (Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid). Uit de uitgeverswereld zijn afkomstig drs. A. Lugt (VNU) en drs. H.B.M Luykx, oud-directeur van Reed Elsevier.

Opmerkelijk is de benoeming van prof. J. J. van Cuilenburg, hoogleraar massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam die zich eerder sceptisch over de commissie heeft uitgelaten.