Diekstra mag niet in universiteitsblad

AMSTERDAM, 2 SEPT. René Diekstra is verbolgen over het besluit van de hoofdredactie van het Leidse universiteitsblad Mare om op het laatste moment een brievenrubriek te weigeren die hij voor het blad zou verzorgen. Diekstra beraadt zich op juridische stappen wegens contractbreuk. “Ik vind dat dit echt niet kan.”

In de brievenrubriek zou Diekstra, die in opspraak raakte in verband met plagiaat, als psychotherapeut ingaan op problemen van studenten en medewerkers. Dinsdagochtend vernam hij het besluit van de hoofdredactie de rubriek te schrappen, nadat hij maandagochtend zijn eerste kopij had ingeleverd. Het initiatief voor de rubriek lag bij de redactie van Mare. Diekstra zegt in juni al te hebben geïnformeerd of de redactie van Mare geen problemen kon krijgen door zijn medewerking aan het blad. Hoofdredacteur J. Palm zou hebben ontkend dat er moeilijkheden van zouden komen.

Het College van Bestuur heeft via zijn persvoorlichter verklaard de medewerking van Diekstra aan Mare “gezien de hele voorgeschiedenis niet gepast te vinden”. Daarmee wordt gedoeld op de plagiaataffaire rond Diekstra, die resulteerde in zijn ontslag als hoogleraar. Na gesprekken met het College van Bestuur concludeerde Palm dan ook dat de “tijd niet rijp” was voor de rubriek, gezien de “broze relatie” tussen de universiteit en het weekblad - Mare is financieel afhankelijk van de universiteit. Het bestuur ontkent de redactie tot dit besluit te hebben gedwongen: “Uit het feit dat er een gesprek is gevoerd, blijkt al dat er enige drang is uitgeoefend. Maar het is vervolgens aan de hoofdredacteur om te beslissen wat daar mee te doen.”