Bedrijfsleven rekent op terugval

DEN HAAG, 2 SEPT. Nederlandse ondernemingen verwachten volgend jaar minder omzet en winst te boeken en minder banen te scheppen dan dit jaar. Dit blijkt uit een enquête van de werkgeversorganisatie VNO-NCW onder bedrijven naar de verwachte ontwikkeling van de economische conjunctuur.

“We zijn duidelijk over de top heen”, constateerde VNO-NCW-voorzitter Blankert vanmorgen bij de presentatie van het onderzoek. Het jaar 1998 wordt naar de verwachting van de ondervraagde ondernemers een topjaar, waarin de huidige hoogconjuctuur zich voortzet. “Het wordt in 1999 geen harde landing, maar wel minder”, zei Blankert.

De verwachtingen van het Nederlands bedrijfsleven stemmen overeen met de voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB), dat voor dit jaar rekent op een economisch groei van 4 procent en voor volgend jaar op een groei van 3 procent. “Het tweede paarse kabinet start onder een gunstig gesternte, dat echter zijn wortels in het verleden heeft”, zei Blankert.

Volgens de werkgevers-voorman heeft het kabinet te weinig oog voor de onzekerheden over de toekomstige economische groei die gepaard gaan met de huidige crisis in Azië en Rusland, de lage olieprijs en de turbulentie op de financiële markten. “De indruk wordt gewekt alsof de huidige groei gewoon doorgaat, terwijl daar echt wel wat voor gedaan moet worden”, meende Blankert.

Het VNO-NCW vindt het noodzakelijk dat het kabinet meer geld uittrekt voor lastenverlichting, investeringen in de infrastructuur en scholing.

Ruim de helft van de ondernemingen (54 procent) rekent voor dit jaar op een stijging van de omzet, tegen 46 procent in 1990. Dit jaar rekent 39 procent van de bedrijven erop dat de werkgelegenheid groeit, tegen 31 procent volgens jaar. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is dan ook duidelijk verergerd. Driekwart van de bedrijven geeft aan zijn vacatures moeilijk te kunnen vervullend, tegen ruim 60 procent vorig jaar.