Angola forceert politieke breuk met ex-rebellen

LUANDA, 2 SEPT. De voormalige Angolese rebellenbeweging UNITA heeft de MPLA, de regerende partij in Angola, gisteren beschuldigd van een terugkeer naar het een-partijsysteem. De MPLA-leiding besloot maandag om de UNITA-ministers in de regering van nationale eenheid, een produkt van de vredesakkoorden van 1994, te schorsen en heeft het Hooggerechtshof ook een schorsing voorgesteld van de UNITA-leden in het nationale parlement.

Een woordvoerder van UNITA, Horacio Jujunvili, noemde deze beslissing “ongrondwettig”. Hij zei tegen de Portugese radio: “In ons land is alles mogelijk; zo kunnen de Angolese strijdkrachten een buurland binnentrekken om oorlog te voeren zonder dat de nationale vergadering hierover wordt geraadpleegd.” Jujunvili doelde op de jongste interventie van Angolese troepen ter ondersteuning van de door rebellen belaagde president Kabila van Congo.

Het toch al fragiele 'vredesproces' in Angola, de door de Verenigde Naties gesteunde pogingen om de gezworen vijanden MPLA en UNITA na 15 jaar burgeroorlog tot elkaar te brengen, is door het jongste regeringsbesluit nog verder in het slop geraakt. Vorige week trok UNITA zijn contactman terug uit de Gemengde Commissie, die bestaat uit diplomaten van de Verenigde Staten, Rusland en Portugal. UNITA verweet de commissie, die toezicht houdt op uitvoering van de in 1994 gesloten Akkoorden van Lusaka, die een einde maakten aan de burgeroorlog, partij te trekken voor de MPLA-regering.

De waarnemersmissie van de VN in Angola heeft UNITA er bij herhaling van beschuldigd de uitvoering van deze akkoorden te traineren. UNITA heeft, in strijd met de akkoorden, nagelaten om zijn leger volledig te demobiliseren en heeft volgens waarnemers nog 30.000 man onder de wapenen. De beweging heeft ook niet alle door haar gecontroleerde grondgebied overgedragen aan de regering.

De laatste maanden zijn in het noorden van Angola, niet ver van de Congolese grens, dorpen aangevallen door gewapende groepen. Volgens de regering in Luanda waren dit UNITA-eenheden. UNITA heeft deze beschuldiging van de hand gewezen en de aanvallen toegeschreven aan rivaliserende bendes diamantsmokkelaars. Volgens militaire analisten in Zuid-Afrika treft het regeringsleger van Angola voorbereidingen voor een groot offensief tegen UNITA en past de jongste interventie in Congo in deze offensieve strategie. (AFP, Reuters)