Aanbod van Van Mierlo; Oltmans niet akkoord met ruim miljoen

DEN HAAG, 2 SEPT. Oud-journalist Willem Oltmans neemt geen genoegen met een bedrag van 1,13 miljoen gulden als schadevergoeding wegens tegenwerking die hij sinds de jaren zestig van de Staat der Nederlanden heeft gekregen.

Dat aanbod had de vorige minister van Buitenlandse Zaken, Van Mierlo, hem eind juli gedaan in een schikkingsvoorstel na mislukte bemiddelingspogingen van oud-commissaris der koningin J. Lammers en de Nederlandse vereniging van journalisten (NVJ).

De 74-jarige Oltmans, die dat voorstel 3 augustus heeft afgewezen en wiens raadslieden nu nader overleg met de landsadvocaat voeren, “weet zeker” dat hij “de komende weken” een beter voorstel krijgt, zei hij vanmorgen voor Radio I. Hij heeft op basis van becijferingen van de NVJ twee jaar geleden bij de Haagse rechtbank een schadeclaim van 2,8 miljoen tegen de staat ingediend en zou zichzelf “een slapjanus” vinden als hij akkoord was gegaan met Van Mierlo's voorstel, waarvan volgens hem na aftrek van gemaakte kosten en een fiscale aanslag maar vier ton zou overblijven. “Er wordt de komende weken op alle niveaus overlegd, het gaat de goede kant op, Lubbers bood me als premier in 1994 nog een schikking van een ton aan, we gaan rustig door”, zei hij. Oltmans zei wel tevreden te zijn dat uit Van Mierlo's voorstel opnieuw blijkt dat de staat erkent dat hij sinds de dagen van minister Luns ('56-'71) als journalist is tegengewerkt door Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder van het ministerie wees er vanmorgen echter op dat sinds Oltmans' afwijzing ook Van Mierlo's voorstel van de baan is. “We wachten nu maar af waartoe het overleg van de landsadvocaat en Oltmans' advocaten voert”, zei hij.

Als vriend van de toenmalige Indonesische president Soekarno wekte Oltmans ooit de gramschap van minister Luns, die ambassades opdroeg hem zo min mogelijk medewerking te geven. In 1991, na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, vond Oltmans daarvoor bewijsstukken uit '64. Na het ministerschap van Luns kreeg hij het ook aan de stok met andere ministers van Buitenlandse Zaken en met premiers die hem in zijn journalistieke werk zouden hebben gehinderd, wat door onder meer Lubbers en oud-minister Van der Stoel is bevestigd. De president van de Haagse rechtbank wees Oltmans' verzoeken om een voorschot op een schadeloosstelling vorig jaar af. Hij achtte onrechtmatigheid van de staat jegens hem weliswaar bewezen maar wilde eerst een nader onderzoek naar de financiële schade.