Zonder Belgen?

Een bestuurslid van de Europese voetbalunie, de Zwitser Guido Tognoni, heeft kritiek geuit over de (vooral) organisatorische gang van zaken rond het Europees kampioenschap voetbal dat over een kleine twee jaar in Nederland en België gehouden staat te worden. De criticaster sprak vanuit Monte Carlo. In plaats van lui achterover te liggen aan de boorden van de wellicht blauwe zee, waar miljonairsjachten met blinkend witte zeilen loom in de haven lagen te niksen, weigerde de heer Tognoni zich te gedragen als een flierefluitende toerist. Hij had vergaderd en de slotconclusie was dat de heren van KNVB en KBVB de wacht diende te worden aangezegd. De regeringen van beide landen kregen ook een veeg uit de pan. Er is volgens deze Zwitser sprake van 'moeizame medewerking' van de betrokken regeringen. Erg driftig was Tognoni niet, want dan zou hij wel van 'tegenwerking' hebben gesproken. Niettemin kan de term 'moeizame medewerking' bezwaarlijk als compliment zijn bedoeld.

Nu is het zo, dat de UEFA als geheel verantwoordelijk is voor een al of niet op alle fronten geslaagd toernooi, dus dat de UEFA af en toe tijdens de voorbereidingen de zweep eens laat knallen is niet zo verwonderlijk. Vooral de situatie in het land der Belgen is geenszins ideaal. Bij niet minder dan drie stadions, die tijdig gemoderniseerd en veilig moeten worden gemaakt, is er achterstand in de werkzaamheden opgelopen. Het gaat om Brugge, Luik en Charleroi. En met name in Wallonië is er misschien reden tot lichte paniek. Voor de uitbouw van het stadion in Charleroi is bijvoorbeeld nog niet eens een bouwvergunning afgegeven. Nu zal de zaak op dat ene stadion niet afketsen. De bedoeling was dat er op acht plaatsen gevoetbald zal worden: vier in Nederland, vier in België. Maar de verhouding 5:3 is in dringende gevallen natuurlijk ook mogelijk. Feit is dat de Belgen niet best in grote, moderne stadions zitten. Mijn persoonlijke herinneringen aan Sclessin (Luik) zijn ook niet fraai. Hoe het Olympiastadion van Club Brugge erbij ligt, ben ik vergeten, maar het kan best zijn dat alleen het Boudewijnstadion van Brussel de toets der kritiek kan doorstaan.

De reactie van de Belgische minister van binnenlandse zaken Louis Tobback, was trouwens dermate venijnig dat hij zich wellicht medeschuldig voelt aan die achterstand. Openlijk heeft hij gezegd dat hij bij nader inzien helemaal niet gecharmeerd is van een Europees kampioenschap op (gedeeltelijk) Belgische bodem. Nu is van deze regeerder bekend dat hij zelden een blad voor de mond neemt. Gaat hij in negatieve zin door, dan zou België op het laatste moment wel eens uit de boot kunnen vallen, wat voor het land een enorme blamage zou zijn. Maar stel dat dit gebeurt, rijst de vraag of Nederland het niet alleen kan? En temeer, omdat de UEFA min of meer gedreigd heeft met de inschakeling van Duitsland of Engeland. Dat laatste moet natuurlijk beslist niet gebeuren. Terwijl bij ons de zaken aardig op schema liggen en de Belgen in de problemen zitten, moeten wij ervoor zorgen niet te worden meegesleurd in een situatie die door de Belgen is veroorzaakt.

Nu is dat laatste niet helemaal waar. Het dreigement van Bram Peper, als burgemeester van Rotterdam naar voren gebracht, dat het toernooi geen drie, maar twee weken zou moeten duren, zit de UEFA allicht niet lekker. Maar Peper is nu weliswaar in heel Nederland de binnenlandse baas, maar niet specifiek in Rotterdam, waar het stadion Feyenoord diverse duels krijgt toegewezen. Het zal trouwens niet mogelijk zijn op twee weken terug te vallen. Het is typisch Sprengers, algemeen voorzitter KNVB, om te verklaren dat het om een storm in een glas water gaat. Jeu Sprengers is een charmante Limburger, die niet van heftige woorden of grote boosheid houdt, maar sussend en kalmerend te werk wil gaan. Ik geloof niet dat onze overheid anti-Europees kampioenschappen in Nederland is. Aan de andere kant mag bedacht worden dat de UEFA beslist een feilloze organisatie verlangt en daar eigenlijk ook gelijk in heeft. Met of zonder de Belgen, en nooit via Duitsers of Engelsen!

    • Herman Kuiphof