Veel scholen beginnen later met het studiehuis

DEN HAAG, 1 SEPT. Niet een derde maar een kwart van de middelbare scholen begint dit schooljaar met het studiehuis, het nieuwe examenprogramma in de hoogste klassen Havo en VWO. Van de betrokken 114 scholen voeren er slechts 42 het nieuwe lesprogramma met het studiehuis tegelijkertijd in op Havo en VWO. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het 'procesmanagement voortgezet onderwijs' dat de scholen helpt bij de invoering van het studiehuis.

In het studiehuis wordt de vrije vakkenpakketkeuze afgeschaft en moeten leerlingen veel zelfstandiger werken.

Sommige scholen hebben de vernieuwing alsnog een jaar uitgesteld, omdat veel lesboeken niet op tijd beschikbaar bleken ondanks herhaalde beloften van uitgeverijen. Ook hebben verscheidene scholen voor dit schooljaar van de vernieuwing afgezien omdat afgelopen jaar nascholing ontbrak voor nieuwe vakken als informatica, en management en organisatie, waardoor leraren nog niet op de hoogte zijn van de vakinhoud.

De meeste scholen (72) die wel met het studiehuis beginnen, voeren het nieuwe lesprogramma dit jaar alleen in op het VWO. Met de Havo wachten ze nog een jaar.

In het studiehuis is de vrije vakkenpakketkeuze afgeschaft. Scholieren kunnen na de derde klas slechts kiezen uit een van vier vastomschreven 'profielen'. Dat zijn: het alfaprofiel 'cultuur en maatschappij', het gammaprofiel 'economie en maatschappij', het bètaprofiel 'natuur en gezondheid' en het profiel 'natuur en techniek' voor harde bèta's.

Tegelijkertijd verandert ook de pedagogisch-didactische aanpak in het studiehuis. Leerlingen krijgen minder les en doen meer aan zelfstudie en groepswerk, waarmee de nadruk meer op vaardigheden komt te liggen en minder op feitenkennis. Leraren op hun beurt ruilen een aantal klassikale uren in voor individuele begeleiding. Hoeveel klassikale uren scholen inruilen voor zelfstudie mogen ze zelf weten zolang leerlingen de helft van het totaal aantal uren maar in de klas doorbrengen.

Bedoeling van de vernieuwing is dat leerlingen beter voorbereid beginnen aan een studie op hogeschool of universiteit. Nu mislukt 30 tot 70 procent al naar gelang de studierichting. Daarnaast geldt het studiehuis als logisch vervolg op de basisvorming, het gemeenschappelijke lesprogramma dat in 1993 is ingevoerd in alle laagste klassen van de middelbare school.

Zowel in de basisvorming als in het studiehuis zijn nieuwe eigentijdse vakken geïntroduceerd en zijn de vakken anders gerangschikt.

    • Wubby Luyendijk