Stellingen

Het oranje licht van verkeerslichten kan dermate verwarrend zijn met straatverlichting dat het vervangen zou moeten worden door een andere kleur.

A. VAN DER WERF, TU Eindhoven

Universiteiten en voetbalclubs hebben gemeen dat ze prima in staat zijn om talent op te leiden maar tevens dat ze dit talent daarna niet weten te behouden.

M. BINK, LU Wageningen

Het geloof van velen dat er elders in het heelal geen intelligent leven bestaat is de moderne variant van de in het verleden heersende opvatting dat de aarde het middelpunt van het heelal is.

J.V. STOKMAN, Universiteit van Amsterdam

Een Kiwi is een inheemse Nieuw-Zeelandse vogel, of een ander woord voor een Nieuw-Zeelander, maar geen fruit.

R.J. SPELMAN, LU Wageningen

De kans dat onder één kap wonende Nederlandse huizenbezitters hun houtwerk in dezelfde kleur verven is klein.

R.E.G. POORTE, Universiteit Twente

Het feit dat veel Nederlanders een hekel aan Duitsers hebben, komt omdat Nederlanders en Duitsers veel op elkaar lijken.

J.P. ZOCK, LU Wageningen

Dat romantiek een serieuze aangelegenheid is, wordt bewezen door de onmogelijkheid hartstochtelijk te zoenen met een glimlach.

H. VAN HOUTUM, Katholieke Universiteit Nijmegen

Nederlanders die het predikaat 'typisch Nederlands' pejoratief gebruiken zijn typisch Nederlands.

L. LAGERWERF, Katholieke Universiteit Brabant

Fransen mogen dan wel beweren dat hun taal betere uitdrukkingsmogelijkheden heeft dan de Engelse taal, het neemt ook anderhalf keer zoveel papier in beslag.

G.H. SCHMELZER, LU Wageningen

Het feit dat de achternaam 'Huisman' wèl en 'Huisvrouw' niet voorkomt, zou erop kunnen duiden dat het beroep van huisman allerminst modern is.

J.B. JANSEN, Katholieke Universiteit Brabant

De Nederlandse bijdrage aan het Olympisch schaatsen in Nagano 1998 kan met recht als 'strip-teasing' worden aangemerkt. G.W. BOS, Universiteit Twente