SCIENCE

Het weekblad Science is verkrijgbaar in de kiosk. www.sciencemag.org

De wetenschappelijke productiviteit in Europa is het hoogst in Londen. Parijs en Moskou bezetten de tweede en derde plaats. De Randstad neemt de vierde plaats in, en laat daarmee 35 stedelijke gebieden achter zich als Manchester-Liverpool, München, Milaan, Genève, Stockholm-Uppsala en Aken-Maastricht-Luik. Dat blijkt uit een onderzoek van Christian Matthiessen en Annette Schwartz van de universiteit van Kopenhagen, waarvan de resultaten beschreven staan in Science.

Omdat een goede definitie ontbreekt van wat nu precies een stad is ontwikkelden de onderzoekers een definitie die gebaseerd is op de beweging van mensen, goederen, informatie en geld. Bovendien voegden ze steden bij elkaar die op minder dan 45 minuten reizen van elkaar liggen.

Verder verwerkten ze in het wetenschappelijk portret van Europa gegevens van het Institute of Scientific Information uit Philadelphia, VS. In Londen worden bijna 65.000 artikelen per jaar geproduceerd. Dat is bijna twee keer zoveel als de ruim 36.000 artikelen die in de Randstad worden geschreven.

Als je de wetenschappelijke productie per hoofd van de bevolking uitrekent blijft de eerste plaats in Engeland, te weten in Cambridge, gevolgd door Oxford en Genève-Lausanne. Megasteden als Londen met zeven en Parijs met vijf artikelen per hoofd van de bevolking blijven dan achter bij de Randstad met tien artikelen.

Als je de resultaten uitsplitst naar onderzoeksterreinen blijken de megasteden op alle terreinen voorop te lopen, met uitzonde- ring van Moskou, waar de onder- zoekers naar verhouding meer artikelen produceren over natuurkunde en veel minder over geneeskunde en biologie.

    • Herman Frijlink