Rabo-topman Wijffels enige kandidaat SER

DEN HAAG, 1 SEPT. H. Wijffels, de 56-jarige voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank, is de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de Sociaal Economische Raad (SER). Minister De Vries (Sociale Zaken) heeft Wijffels voor de functie gevraagd. De CDA'er beraadt zich op het aanbod.

Wijffels is voor de werkgevers- en werknemersorganisaties de ideale kandidaat. Hij wordt beschouwd als een zwaargewicht die volgens de vakcentrale FNV “voortkomt uit het poldermodel”.

De door de regering benoemde Kroonleden, die het derde segment van de Sociaal Economische Raad vormen, zijn verdeeld over de wenselijkheid van een voorzitter van CDA-huize. Bij enkelen van hen leeft de vrees dat toekomstige SER-adviezen aan het kabinet worden gekenschetst als “het oppositionele geluid”.

FNV-voorzitter De Waal verklaarde eerder in een gesprek met deze krant dat het FNV zal trachten strategische allianties aan te gaan met oppositiepartij CDA.

Weliswaar wordt de voordracht van Wijffels op korte termijn in de ministerraad besproken - SER-voorzitters worden uiteindelijk door de koningin benoemd - dat betekent niet dat Wijffels ook onmiddelijk zal aantreden. De Rabobank, waarbij hij vandaag zijn twaalfde jaar als directievoorzitter viert, is in een fusie gewikkeld met bank en verzekeraar Achmea.

Wijffels zou dit fusieproces zo lang mogelijk willen begeleiden. Om die reden zal hij zeker niet voor 1 januari de voorzittershamer van de SER ter hand nemen.

Het zal anderzijds niet langer dan een jaar duren voordat Wijffels SER-voorzitter wordt. Tot het moment dat Wijffels aantreedt, zal hoogstwaarschijnlijk het oudste Kroonlid, V. Halberstadt, als voorzitter functioneren.

Het SER-voorzitterschap kwam vrij toen PvdA'er De Vries de overstap maakte van de SER naar het tweede kabinet-Kok. Wijffels heeft een verleden aan de werkgeverszijde van het wegens de economische successen veel geroemde overlegmodel. Hij was van 1977 tot 1981 algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, dat in 1996 opging in VNO-NCW. Daarvoor vervulde hij acht jaar enkele directeursfuncties op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Wijffels naam viel enkele malen als opvolger van Lubbers voor het partijleiderschap van het CDA.

Voor de voorzittersfunctie circuleerde in kringen van werkgevers en werknemers een groot aantal lijstjes met namen van kandidaten. De naam die op de meeste lijsten prijkte was die van oud-minister van VROM, M. de Boer (PvdA). Zij bedankte evenwel en wordt woordvoerder Buitenland in de PvdA-fractie.