MKB: privatisering Ziektewet verkeerd

DEN HAAG, 1 SEPT. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) willen dat de Ziektewet weer een collectieve voorziening wordt en dat de privatisering ervan wordt teruggedraaid. Dat blijkt uit onderzoek dat MKB-Nederland onder bijna 4.000 bedrijven heeft laten uitvoeren.

MKB-Nederland heeft zich altijd verzet tegen de nieuwe Ziektewet en ziet zijn bezwaren ertegen ondersteund door de eigen achterban. De belangrijkste verandering was per 1 maart 1996 dat werkgevers in geval van ziekte van een werknemer, in plaats van enkele weken, een heel jaar voor doorbetaling van loon moesten zorgen.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondernemers voor hogere kosten worden geplaatst door de privatisering. Het gaat daarbij om de kosten voor de zieke werknemer, vervanging, verzekering tegen het ziekterisico en de Arbodiensten. Een minderheid van de onderzochte MKB-bedrijven meent dat de Arbodienst een goede ondersteunende functie heeft bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Uit het onderzoek blijkt dat weliswaar het kortdurende ziekteverzuim is afgenomen, maar dat het verzuim langer dan één week bij meer bedrijven is toegenomen dan afgenomen. Werkgevers menen wel invloed op kort verzuim te kunnen uitoefenen, maar niet op het langdurige verzuim waarbij volgens de ondernemingen toeval een grote rol speelt als het om een actief reductiebeleid gaat.

Hoewel het verboden is, geeft meer dan de helft van de werkgevers aan dat zij bij het aannemen van personeel rekening houden met ziekteverzuimrisico's. Om dat risico te taxeren wordt bij eerdere werkgevers geïnformeerd naar het ziekteverleden van de sollicitant die zelf ook gevraagd wordt naar zijn gezondheid. De wet op het verbod van aanstellingskeuringen wordt evenzeer met voeten getreden. Vooral bedrijven met tussen de 50 en 250 werknemers voeren een medische keuring uit bij sollicitanten.

Zorgelijk vindt MKB-Nederland dat eenderde van de bedrijven met tussen de één en vier werknemers geen verzekering heeft afgesloten voor de kosten van ziekteverzuim. Zij lopen volgens de organisatie grote risico's.