Maximumsnelheid (3)

PG Steenhuis heeft verklaard dat de maximumsnelheid op autosnelwegen onder bepaalde omstandigheden omhoog kan.

Zo zouden automobilisten meer gemotiveerd kunnen worden om zich aan de voorgeschreven snelheden te houden.

Gelukkig maar dat we Steenhuis nog hebben. Eindelijk iemand met enige realiteitszin die het belangrijk vindt dat met voorschriften ook een herkenbaar doel wordt nagestreefd.

Dankzij deze opmerking van Steenhuis krijgt de politiek nu de kans om zich redelijker op te stellen in plaats van zich verder van het electoraat te vervreemden met maatregelen die andermaal de mobiliteit onnodig inperken.

    • Noordwijk aan Zee
    • W.K.B.H. van der Molen