Maximumsnelheid (1)

In NRC Handelsblad van 25 augustus wordt melding gemaakt van het betoog van procureur-generaal mr. Steenhuis om de maximumsnelheid op een deel van de Nederlandse wegen te verogen tot 140 km per uur. Steenhuis benadert de maximumsnelheid vanuit de vraag in hoeverre deze in de praktijk te handhaven is. Dat is, voor iemand in zijn positie, op zich begrijpelijk.

Onbegrijpelijk is echter het argument dat hierbij wordt aangevoerd: automobilisten zouden buiten de Randstad een uitlaatklep moeten hebben. En ze zouden daarbij 'een gevoel van vrijheid' krijgen. Alsof mensen die zich niet kunnen beheersen überhaupt achter het stuur zouden mogen zitten.

Mijns inziens is de tijd eerder rijp voor een forse verlaging van de maximumsnelheid, tot 90 km per uur. Men moet daar even aan wennen, maar als iedereen zich er aan houdt, ontstaat een rustiger, meer gestadige verkeersstroom. Minder plotseling afremmen, minder 'schokgolven' in het verkeer, en bij dezelfde hoeveelheid auto's minder files. Misschien dat een paar mensen die nu gewend zijn 160 km per uur te rijden er in hun agenda rekening mee moet houden dat je in Nederland nu eenmaal niet harder kunt, maar het grootste deel van de automobilisten zal ontspannen rijdend gemiddeld sneller op de bestemming aankomen.

    • Hajo Kraak