Keuring 70-jarige voor rijbewijs mag

ROTTERDAM, 1 SEPT. Er is geen reden om af te wijken van de regel dat automobilisten op hun zeventigste jaar een medische keuring moeten ondergaan om in aanmerking te komen voor verlenging van hun rijbewijs. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank in Zwolle gisteren bepaald.

De Nationale Ombudsman en de ouderenbond ANBO hadden namens een onlangs zeventig jaar oud geworden inwoner van Almere, R. Ides, een kort geding aangespannen tegen de gemeente Almere. De gemeente wees een aanvraag voor verlenging van het rijbewijs van Ides af omdat deze weigerde een medische keuring te ondergaan. De organisaties en Ides vinden de verplichte medische keuring een vorm van leeftijdsdiscriminatie. Tevens vindt Ides het onjuist voor de kosten van de keuring te moeten opdraaien.

De bestuursrechter heeft de gemeente Almere in het proefproces nu in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat bejaarden gebreken kunnen krijgen waardoor zij een risicofactor in het verkeer vormen. Wettelijke maatregelen deze factoren te beteugelen zijn volgens de rechtbank gerechtvaardigd.

Rechtbankpresident J. Cornelissen zei dat elke leeftijdsgrens op zich als discriminerend kan worden ervaren. In de discussie die destijds door de Tweede Kamer is gevoerd, is voldoende onderbouwing gegeven voor de medische keuring van automobilisten die de leeftijd van zeventig jaar bereiken, aldus Cornelissen.

De ouderenbond ANBO laat weten “vrijwel zeker” in beroep te gaan. De bond blijft van mening dat de verplichte keuring voor zeventigjarigen een te zwaar middel is om de verkeersveiligheid te willen vergroten.

Ides is teleurgesteld over de uitspraak. Hij brengt als vrijwilliger van een bejaardentehuis in Almere per auto maaltijden rond en zegt dit werk vanaf vandaag niet meer te kunnen verrichten. Ides blijft een medische test vooralsnog weigeren. “Ik ben niet tegen een keuring, maar ik vind de leeftijdsgrens onzin. Als een jongere een rijbewijs aanvraagt, wordt hij geloofd, wanneer ik dat doe ben ik ineens seniel. Ik kan zelf bepalen of ik kan rijden”, aldus Ides.