In memoriam

In NRC Handelsblad van 15 augustus stond de bijdrage Eduard J. Bomhoff, dat hij 'In memoriam Jankarel Gevers' noemde. Een in memoriam is bedoeld om recht te doen aan de nagedachtenis van de overledene. De bijdrage van Bomhoff bezoedelt eerder de nagedachtenis van een bijzonder mens als Jankarel Gevers. Bomhoff benadrukt vooral zijn eigen rol en kan het weer niet laten Jo Ritzen af te branden.

Het is nog maar de vraag of Bomhoff in de Leidse studentenbeweging in de jaren zestig zo'n bijzondere positie innam. Als meisje mocht ik indertijd natuurlijk alleen de notulen maken en de koffie rondbrengen, maar dat gaf veel gelegenheid tot observeren. In mijn observaties kwam Bomhoff niet zo pregnant naar voren als hij ons nu wil doen geloven. Maar erger is zijn niet aflatende strijd tegen de vernieuwingen in het onderwijs en de vorming van scholengemeenschappen. Beide geen ideeën van Jo Ritzen, maar van Wallage en zijn Groningse vriendenkring.

Een columnist mag natuurlijk alle knuppels in de hoenderhokken gooien, maar niet in een in memoriam.

    • A. Verlaan