EZ verbood uitvoer van chemicaliën voor Soedan

DEN HAAG, 1 SEPT. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs de uitvoer van een partij chemicaliën door een Nederlandse firma naar Soedan verboden. Er waren “aanwijzingen”, dat de chemicaliën gebruikt zouden kunnen worden voor de produktie van zenuwgassen.

Niet bekend

De Verenigde Staten beweren dat Soedan chemische wapens produceert en hebben mede als vergelding van de terroristische aanslagen in Tanzania en Kenia een chemische fabriek in de Soedanese hoofdstad Khartoem gebombardeerd.

De Soedanese regering ontkent echter iets te maken te hebben met de produktie van zenuwgassen.

Het Nederlandse bedrijf heeft volgens Economische Zaken een vergunning aangevraagd voor de verkoop van niet nader omschreven “materialen bestemd voor de produktie van kunstmest” aan een afnemer in Soedan. De stoffen komen voor op een lijst van zogeheten dual use-goederen, stoffen dus die op twee manieren gebruikt kunnen worden: voor een vreedzaam doel maar ook voor de produktie van wapens.

De vergunning werd geweigerd, omdat het ministerie “uit verschillende binnenlandse en buitenlandse bronnen informatie” had, dat de stoffen in Soedan voor iets anders gebruikt zouden kunnen worden dan voor kunstmest. Ook de exporteur kon niet aantonen dat de stoffen alleen voor kunstmest waren bestemd.