Clinton: hulp als Rusland hervormt

WASHINGTON, 1 SEPT. President Clinton heeft gisteren vóór zijn vertrek naar Moskou gezegd dat zijn reis naar Rusland het doel heeft “Rusland op het pad van de hervormingen te houden”.

In een toespraak in een school in Virginia zei Clinton dat een terugkeer van Rusland naar de planeconomie op een mislukking zou uitlopen en verzekerde hij dat het Westen Rusland zal blijven steunen, op voorwaarde dat het vasthoudt aan het hervormingsbeleid. “Als Rusland op het pad van de hervormingen blijft zullen Amerika en de rest van de wereld het moeten helpen. Wat ik ginds wil doen is hun vertellen dat het makkelijkste wat ze kunnen doen niet het beste is. Het makkelijkste is proberen terug te keren naar de manier waarop ze vroeger optraden. Als ze blijven hervormen en hun samenleving stabiliseren en hun economie versterken, zullen Amerika en de rest van de Westerse naties met sterke economieën hen helpen en wel verplicht zijn hen te helpen omdat het in ons belang is”, aldus Clinton. “De reden waarom ik naar Rusland ga is dat we er onzacht achter zijn gekomen dat problemen die zich buiten onze grenzen ontwikkelen vroeg of laat op onze drempel liggen tenzij we onze vrienden en onze buren helpen.”

Clintons opmerkingen illustreren de bezorgdheid in het Westen over een terugkeer van Rusland naar de economische methoden van het Sovjet-verleden. De Amerikaanse vice-president Al Gore zei gisteren dat “de communisten in Rusland vandaag niet meer de communisten van vijftig jaar geleden zijn”. “Het denkbeeld dat hun deelname aan een of andere coalitie een terugkeer naar het leninisme of stalinisme betekent is vrijwel zeker verkeerd.”

Toch is de vergroting van de rol van de staat in de economie een bron van zorg voor het Westen (en het Westerse bedrijfsleven). Interim-premier Tsjernomyrdin heeft de afgelopen week duidelijk op zo'n vergroting gezinspeeld.