BUSINESS CENTRAL EUROPE

Business Central Europe verschijnt elke twee maanden en is verkrijgbaar in de kiosk. www.bcemag.com

De overeenkomst tussen rijk en arm in landen als Hongarije en Polen is dat beide groepen stemmen op de ex-communisten, de armen omdat ze niet mee kunnen in de markteconomie en de rijken omdat ze de toestand terug willen die hen welvarend heeft gemaakt. De middenklasse gaf de voorkeur aan rechtse partijen, omdat ze iedereen beloofden wat ze wilden geloven, minder sociale lasten aan de ondernemer, kinderbijslag aan de vrouw en gratis onderwijs aan hun kinderen.

Dit stemgedrag betekent volgens Business Central Europe dat de middenklasse even onzeker als ontevreden is. De middenklasse bevindt zich maar net boven de armoedegrens, omdat de vertegenwoordigers ervan meer te kiezen hebben en hun positie kunnen vergelijken met hun tegenhangers in West-Europa.

De kloof tussen rijk en arm is sinds 1989 enorm gegroeid, in het kielzog van de liberalisering. Volgens recent Hongaars onderzoek is het aantal armen in Polen en Hongarije, gerekend naar gemiddeld inkomen, weliswaar lager dan in bijvoorbeeld de VS met zijn 18 procent armen, maar veel hoger dan in bijvoorbeeld de Scandinavische landen. De Roma, de zigeuners in Hongarije en Polen, zijn er het slechtst aan toe. Zeventig procent van hen leeft onder de armoedegrens.

    • Herman Frijlink