Amsterdam verhoogt parkeertarief tot vijf gulden per uur

AMSTERDAM, 1 SEPT. Parkeren in de gemeente Amsterdam wordt een kwartje per uur duurder. Daarmee komt het uurtarief in de binnenstad op vijf gulden en in de gebieden daaromheen op drie gulden. Dit blijkt uit de begroting voor 1999 die is opgesteld door het college van B en W.

In het nieuwe Amsterdamse college neemt deze periode ook GroenLinks deel. Het parkeerbeleid was een belangrijk onderwerp tijdens het opstellen van het programmakkoord, waarbij vooral GroenLinks en VVD tegenover elkaar stonden.

Volgens VVD-wethouder H. Groen (Financiën) heeft het college besloten tot een stijging van het parkeertarief, omdat in Amsterdam, in tegenstelling tot omliggende gemeenten, de tarieven al drie jaar niet meer zijn verhoogd. In een toelichting noemt Groen het verder “een doorbraak” dat de stijging van de belastingtarieven “gematigd” is en gelijk blijft aan de inflatiecorrectie, namelijk 2,5 procent.

Het college heeft een miljoen gulden uitgetrokken om de stijging van de onroerend-zaakbelasting (ozb) te matigen. De ozb gaat omhoog met 1,3 procent.

“Elke gulden belasting die je heft, moet je kunnen rechtvaardigen”, zegt Groen. Daarom zal de gemeente nu elk jaar met een zogenoemde uitvoeringsnota komen. Daarin zal precies worden verantwoord hoe het staat met de gemaakte plannen. “Dat is nu nauwelijks de politieke cultuur. Politiek is altijd gedomineerd door plannen”, aldus Groen. Maar plannen worden volgens hem gedwarsboomd door eindeloze inspraakprocedures en bovendien bestaat er “een spanning” tussen plannenmakers en uitvoerders. “Een mooi plannetje bedenken is één, het op de tekentafel tot uitvoer brengen is twee. Vertraging in plannen moet natuurlijk ook een effect op de begroting hebben.” Mede daardoor heeft het stadsvernieuwingsfonds namelijk op dit moment driehonderdvijftien miljoen gulden in kas. Volgens Groen is er momenteel op het stadhuis “een rationalisatieproces” gaande. Zo zal het salaris van topambtenaren afhankelijk worden van gerealiseerde doelstellingen.

De wethouder is bezorgd over de financiële positie van de gemeentelijke Sociale Dienst. De dienst, die momenteel grootscheeps wordt gereorganiseerd, is volgens hem “een groot financieel risico”. Ook de huidige ontwikkeling in de energie-sector baart Groen zorgen. Overnames van energiebedrijven waarin gemeenten aandeelhouder zijn door buitenlandse concurrenten zetten de winstafdracht aan de lokale overheid onder druk. De inkomsten uit de energiesector in Amsterdam zijn nu 40 miljoen gulden.