R. Hinse

R. Hinse treedt per 1 september 1998 terug als lid van de raad van bestuur van NUTS OHRA Beheer B.V. Dit wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid.