Pokeren...

IN MOSKOU IS NU de hogere politiek aan bod. Wie ooit dacht dat de politiek het na de Koude Oorlog definitief had verloren van de economie, heeft zich vergist. De ineenstorting van de Russische markten heeft de politici in Moskou gestimuleerd tot een machtsstrijd op het scherpst van de snede. De gevolgen zijn vooralsnog niet te overzien.

Niet bekend

Jeltsin poogt zijn bondgenoten te hergroeperen en krijgt weer praatjes. De oppositie pokert verder door de indruk te wekken op macht uit te zijn, hoewel ze vermoedelijk helemaal geen zin heeft in de failliete boedel. Tsjernomyrdin zwalkt ondertussen tussen Kremlin en Doema heen en weer. Zelfs de zogeheten 'oligarchen' lijken geen eenduidige koers meer te hebben. Terwijl hun meest uitgesproken exponent, Boris Berezovski, in het Kremlin intrigeert, zijn de collega-baronnen aan het fuseren geslagen in de hoop de schade van een verdere implosie van het land voor henzelf beperkt te houden. IS DE DYNAMIEK, die Jeltsin ruim een week geleden met het ontslag van de treurige premier Kirijenko heeft ontketend, uit de hand aan het lopen? Zijn er nog politieke krachten met een plan om de crisis het hoofd te bieden? Of is iedereen slechts bezig met manoeuvreren, teneinde in een goede positie te komen voor de volgende fase van de machtsstrijd?

De vragen alleen al zijn omineus. Gevreesd moet worden dat de antwoorden dat niet minder zullen zijn.