Mr. F. de los Santos Goedgedrag

Mr. F. de los Santos Goedgedrag wordt vanaf 1 september de nieuwe procureur-generaal van de Nederlandse Antillen. Het kabinet heeft dat besloten. De los Santos Goedgedrag volgt mr. T. van Daalen op. De nieuwe procureur-generaal was van 1992 tot 1998 gezaghebber op Bonaire. Het afgelopen half jaar werkte hij als plaatsvervangend officier van justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen.