Hoger loon in welzijnssector

DEN HAAG, 31 AUG. Het personeel in kinderdagverblijven, maatschappelijk werk, ouderenzorg en jeugdhulpverlening krijgt vanaf 1 juli 3,5 procent meer loon. Op 1 april komt er nog 3 procent bij en in december 1999 komt er een uitkering ter grootte van 0,5 procent van het jaarinkomen. Dit is door vakbonden en werkgevers afgesproken tijdens het overleg over een nieuwe cao voor de welzijnssector. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt vanaf 1 april en heeft een looptijd van 21 maanden. Het principe-akkoord moet nog door de leden van de vakbonden en werkgeversorganisatie worden goedgekeurd. Er komen voorlopig geen acties