De vijf punten van politiek akkoord in Moskou

MOSKOU, 31 AUG. Waarnemend premier Viktor Tsjernomyrdin en de leiders van de Doema hebben gisteren een uit vijf punten bestaand akkoord gesloten, dat beoogt een politieke consensus te bereiken over de politieke en economische crisis.

President Jeltsin keurde het akkoord aanvankelijk goed, maar heeft vandaag bezwaar aangetekend toen de communistische partijtop er niet mee instemde.

Het akkoord bevat de volgende punten: De Doema moet de benoeming van het overgrote deel van het kabinet goedkeuren. Tot dusverre had alleen de premier van Rusland het vertrouwen van het parlement nodig. President Jeltsin behoudt het exclusieve recht de ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken en Defensie, evenals de directeur van de inlichtingendienst, de FSB, te benoemen. De president belooft de Doema niet te ontbinden voor het eind van het mandaat, eind 1999. De Doema belooft geen motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering, en de regering belooft de Doema niet te vragen om een vertrouwensstemming. De wet op de massamedia wordt veranderd om enige vorm van openbare controle op de staatstelevisie mogelijk te maken. (Reuters)