Wolmanzouten

Het is een goede zaak dat de NRC (21 augustus) met het artikel van J. Gerritsen de kwestie van het grootschalig gebruik van Wolmanzouten aan de orde stelt. Wel merk ik op dat termen als klimrek en vlonder de doorsnee lezer misschien de indruk zouden kunnen geven dat het gaat om een tamelijk onschuldig probleem van geringe omvang. Niets is minder waar.

In vergelijking met het gebruik van kwik, waaraan terecht al jarenlang aandacht is gegeven, is het gebruik van deze uiterst kwaadaardige Wolmanzouten honderdmaal erger. De gebruikte hoeveelheden zijn veel groter en behalve dat arseen net als kwik giftig is, veroorzaakt het kanker en genetische schade. Daar komen dan nog bij de in de Wolmanzouten ook aanwezige gevaarlijke chroomverbindingen. De hoeveelheid arseen die in de vorm van Wolmanzouten via geïmpregneerd hout in onze leefomgeving wordt verspreid, komt neer op circa tien maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar.

En dat jaar na jaar. Zulk een massale en ook nog door de overheid gesubsidieerde vergiftiging is pure waanzin.

    • Drs. N.C. Burhoven Jaspers