Pampus

Dr. Jac. P. Thijsse, schrijver van de Verkade-albums en oprichter van Natuurmonumenten, stierf in 1945. Hij kan dus nooit, zoals Henk van Veldhuizen in zijn Hollands Dagboek (Z 22 juli) schrijft, in 1965 Bakema's plan voor een stad op Pampus gesteund hebben. Dat moet zijn jongste zoon zijn geweest, prof. ir. Jac. P. Thijsse, die planoloog was. Van Veldhuizen heeft zich een generatie vergist.

Prof. Jac. P. Thijsse kreeg dus zijn zin met IJburg. Dr. Jac. P. Thijsse zou dezelfde soort afwegingen hebben gemaakt als zijn zoon, maar ik ben er lang niet zeker van of die tot steun aan het Pampusplan zouden hebben geleid. Wellicht zou hij het 'kleine achterneefje' IJburg op dergelijke gronden wél hebben aanvaard, net als zijn opvolgers bij Natuurmonumenten nu.

    • Ir. J. Thijsse