Minister Aalberse

Bij het artikel De slingerbeweging van de sociale politiek (in de krant van donderdag 27 augustus, pagina 12) stond een foto van oud-Tweede-Kamerlid mr. P. Aalberse. Er had echter een foto moeten staan van diens vader, oud-minister P.J.M. Aalberse. Oud-minister van Sociale Zaken was niet W. Veldkamp maar G. Veldkamp.