Loting

Na lezing van het artikel 'Bamzaaien' (Z 8 augustus) vroeg ik mij af: hoe lang nog?

Hoe lang nog waart de geest van wijlen drs. Den Uyl door onderwijsland, met de destijds door hem in groter verband gelanceerde zin: “We gaan genadeloos nivelleren.” Anno 1998 verwijst Elsbeth Etty andermaal haarfijn naar het gebrek aan waardering voor prestatie in het onderwijs.

Reeds lang werkzaam in het basisonderwijs kan ik ter aanvulling meedelen dat het als leerkracht voor de overheid als werkgever niets uitmaakt hoe men vorm geeft aan dat beroep:

- je salaris komt binnen, ongeacht je inzet;

- degenen met de minste dienstjaren gaan er bij inkrimping nog steeds het eerst uit, al zijn het de meest fantastische collega's;

- aan professionele wanprestaties wordt nooit aandacht besteed;

- bijzondere kwaliteiten of inspanningen krijgen geen enkele waardering.

Het gedachtegoed van de aankomende onderwijsgoeroe mevrouw Adelmund zal dan ook - vrees ik - weinig verbetering brengen in deze opsomming. Men blijft gewoon, evenals Meike Vernooy, een nummer.

    • P.T. de Visser