Congo

Onze diplomatieke redacteur voegt hieraan toe: De Nederlandse regering overweegt “vooralsnog” niet om - bijvoorbeeld via het kanaal van de ontwikkelingshulp - stappen te nemen tegen Afrikaanse landen die bij de oorlog in Congo betrokken zijn.

Dit hebben woordvoerders van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken verklaard. De Nederlandse regering acht de situatie in Congo nog te onoverzichtelijk en wil over de eventuele bevriezing of stopzetting van de hulp aan één of meer van Congo's buren die bij de gevechten betrokken zijn, eerst overleg binnen de EU en de VN voeren. Mogelijk vindt het EU-beraad eind volgende week plaats.