Asielzoeker mag werken na half jaar; Voor korte periodes

DEN HAAG, 29 AUG. Asielzoekers die minimaal een half jaar in Nederland verblijven, mogen binnenkort onder bepaalde voorwaarden betaald werk verrichten. Het moet kortdurend werk zijn, gedurende maximaal twaalf weken per jaar.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten op initiatief van minister K. de Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA). Het besluit is een eerste uitwerking van een afspraak in het regeerakkoord van PvdA, VVD en D66 om het mogelijk te maken voor asielzoekers om “bepaalde vormen van betaald werk” te verrichten.

Tot nu toe mochten asielzoekers alleen vrijwilligerswerk doen. Ook konden zij 'zakgeld' verdienen door in asielzoekerscentra bepaalde huishoudelijke kwarweitjes op te knappen. De nieuwe regeling geldt niet voor asielzoekers waarvan al duidelijk is dat zij Nederland moeten verlaten.

Op het ogenblik mogen alleen asielzoekers die de zogenoemde voorwaardelijke verblijfsstatus ( de 'vvtv'ers') hebben verworven, betaald werk verrichtten. De groep die al een half in Nederland wordt opgevangen en nog op uitsluitsel over de toekomst wacht, wordt daar nu aan toegevoegd.

Het kabinet ging tevens akkoord met een aanverwant voorstel van staatssecretaris J. Cohen (Justitie, PvdA), waarin wordt bepaald dat het geld dat de asielzoekers met hun arbeid verdienen, indirect gekort wordt op hun uitkering. Zij zullen een deel van hun salaris moeten afstaan als een bijdrage aan hun eigen verblijfskosten in de asielzoekerscentra.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet voor iedere werkende asielzoeker een verklaring tekenen waarin staat dat de betrokkenen inderdaad asiel heeft aangevraagd in Nederland en daar al ten minste een half jaar op wacht.

De Vries en Cohen stelden tevens voor de regeling zo snel mogelijk in werking te laten treden, zodat de fruittelers - die in de komende oogtsmaanden traditioneel met een groot personeelstekort kampen - de asielzoekers bij de oogst kunnen inzetten. De oogstperiode begint in september.

Met de nieuwe regeling komt het kabinet tegemoet aan een wens van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, die onlangs per brief bij De Vries pleitte voor het inzetten van asielzoekers die nog geen geldige verblijfsstatus hebben bij de het plukken van het fruit.