Winst Ten Cate stijgt met 6 procent

Ten Cate (hoogwaardig textiel, kunststoffen en rubber) heeft in de eerste helft van 1998 een winst uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van 20,6 miljoen gulden. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode van 1997. Er zijn dit jaar geen buitengewone lasten. Vorig jaar drukten de denimactiviteiten de winst flink. Ten Cate kwam toen uit op een nettoverlies van 21 miljoen gulden.

De omzet is in het eerste halfjaar gestegen met 6 procent van 660 miljoen gulden naar 700 miljoen gulden. De autonome groei was eveneens 6 procent: wijzigingen in de waarde van valuta's en aan- en verkopen van belangen hadden per saldo geen invloed.