Werkgelegenheid groeit nog harder

DEN HAAG, 28 AUG. De werkgelegenheid ontwikkelt zich volgend jaar gunstiger dan het Centraal Planbureau eerder heeft voorspeld. Dat blijkt uit de Macro Economische Verkenning die officieel op de derde dinsdag van september wordt gepubliceerd.

Het planbureau heeft het kabinet-Kok gisteren laten weten dat de werkgelegenheid volgend jaar met 99.000 arbeidsplaatsen stijgt; eerder ging het CPB uit van een groei van 94.000. In 1998 stijgt de werkgelegenheid met 141.000 arbeidsplaatsen.

Ook de prognoses voor de werkloosheid zijn gunstiger geworden. De werkloze beroepsbevolking daalt volgens het CPB van 438.000 in 1997, via 365.000 dit jaar naar 330.000 in 1999; 10.000 minder dan in eerdere ramingen. In procenten van de beroepsbevolking bedraagt de werkloosheid volgend jaar 4,75. Dit jaar is dat 5,5 procent.

Daarnaast heeft het planbureau de prognoses voor de koopkracht en de consumptie bijgesteld. De koopkracht neemt met 0,2 procentpunt meer toe dan het CPB eerder verwachtte. De koopkracht van iemand met een inkomen van 55.000 gulden stijgt met 0,7 procent. De toename van de koopkracht leidt volgend jaar onder meer tot een hogere consumptie. De prognose is met 0,5 procentpunt verhoogd tot 3 procent.

De relatief gunstige cijfers voor de werkgelegenheid hebben een positief effect op de Miljoenennota 1999 die op Prinsjesdag wordt gepubliceerd. Meer banen betekent meer inkomsten (belastingen en sociale premies) en minder werklozen leidt tot minder uitkeringen. Het aantal banen nam de afgelopen jaren gestaag toe. Vorig jaar werd een record geboekt van 190.000 nieuwe banen, ofwel 145.000 voltijdarbeidsjaren. Het totaal aantal banen was vorig jaar 7,3 miljoen, ofwel 5,7 miljoen voltijd arbeidsjaren. De stijging gemeten in voltijdbanen is de grootste toename die ooit in een jaar optrad. Tot dusverre was 1990 het recordjaar, met een groei van 127.000 arbeidsjaren.