Wachtlijst aangepakt in Friesland

BEETSTERZWAAG, 28 AUG. De Friese gemeente Opsterland stelt zelf geld beschikbaar om de wachtlijsten van verstandelijk gehandicapten aan te pakken.

De gemeente betaalt 19.000 gulden voor opvang van vijf verstandelijk gehandicapten van wie de meesten al jaren op een wachtlijst staan. Met het geld kunnen ze gedurende zes maanden tweeëneenhalve dag worden opgevangen in de zorginstelling 't Heechhout in Beetsterzwaag.

De gemeente is daarmee de eerste in het land die zelf betaalt voor dagopvang van verstandelijk gehandicapten. Het initiatief is genomen samen met zorginstelling 't Heechhout en DAG Friesland. Volgens een woordvoerder kreeg de gemeente in juni een noodkreet van een echtpaar, dat een 20-jarige verstandelijk gehandicapte zoon noodgedwongen nog thuis verzorgde. In Friesland zijn de wachtlijsten voor de dagopvang van verstandelijk gehandicapten relatief lang. Daarop staan 293 mensen die wachten op een plaats voor reguliere dagopvang.

De opvang geldt tot begin volgend jaar als in Friesland een nieuw plan van aanpak voor zorg en opvang van verstandelijk gehandicapten in de provincie van start gaat. De provincie Friesland zegde dit voorjaar voor de eerste twee jaar van dit plan een krediet toe van vier miljoen gulden, waarmee tachtig gehandicapten die al lange tijd op een wachtlijst staan, geholpen kunnen worden.

Voorwaarde van de provincie is dat het rijk hierna de opvang van deze tachtig mensen betaalt. De Friese gedeputeerde M. Brandsma besprak dit plan onlangs met ambtenaren van het ministerie van VWS. De 'noodoplossing' van het Opsterlandse gemeentebestuur is volgens de woordvoerder tevens bedoeld als signaal aan het rijk, dat Den Haag het probleem van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg structureel moet oplossen.