VVD'er Blaauw leidt onderzoek Srebrenica

DEN HAAG, 28 AUG. De VVD'er Blaauw is voorzitter geworden van de werkgroep die namens de Defensiecommissie van de Tweede Kamer zal inventariseren of de Kamer een eigen Srebrenica-onderzoek moet instellen. Die werkgroep moet over twee à drie maanden daarover een aanbeveling doen.

Leden van de werkgroep zijn behalve Blaauw: Valk (PvdA), Hillen (CDA), Hoekema (D66), Harrewijn (GroenLinks), Marijnissen (SP) en Stellingwerf (PRF). Blaauw had zichzelf als enige kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. De andere leden van de werkgroep gingen daarmee gisteren zonder stemming akkoord.

De CDA'er Hillen zei vanmorgen “niet gelukkig” te zijn met Blaauws verkiezing, omdat de VVD-fractie zich in de afgelopen weken tegen een parlementair onderzoek heeft verklaard. Maar Hillen had zich, met de andere leden van de werkgroep, bij Blaauws voorzitterschap neergelegd, nadat deze had verklaard dat hij zich aan de afgesproken uitgangspunten van de werkgroep zal houden.

Voor de PvdA-fractie kan mede een rol hebben gespeeld dat haar eerder deze week de voorzitterschappen van de vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken (oud-minister M. de Boer) en Defensie (Valk) toevielen.

De werkgroep moet beoordelen of er over de rol van Dutchbat rondom de val van de moslimenclave Srebrenica, juli 1995, en de behandeling die Defensie daaraan heeft gegeven genoeg vragen overblijven voor een parlementair onderzoek. Ze zal daarom contact houden met de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Van Kemenade, die in opdracht van minister De Grave (Defensie) de rol van diens ministerie onderzoekt. Ook de eventueel beschikbare uitkomsten van een nader onderzoek van het openbaar ministerie in Arnhem naar mogelijke strafbare handelingen van leden van Dutchbat zouden straks kunnen meetellen. Maar met het openbaar ministerie kan de Kamer als medewetgever tussentijds geen contact onderhouden.